Многомерен усилвател

Помощникът „Многомерен усилвател“ е създаден да усилва енергията на имунната система, чрез радиестезични методи. Това се извършва чрез неутрализиране на негативни за човека въздействия от различно естество. Действието е многопосочно и непрекъснато. Радиестезичното неутрализиране на енергии се извършва във всички енергийни системи на човека. Поради цялостното въздействие върху човешките енергийни системи ефектът е осезаем.

Помощникът е индивидуален. Не може да се преотстъва и работи само за човекът, за когото е направен.

Носителят на помощникът „Многомерен усилвател“ се съхранява вкъщи. Въжможно е да го носите със себе си, въпреки че това не е необходимо.

Вижте останалите видове защитници: