Услуги

Прилагане на Универсална интегративна радиестезична методика за енергийна диагностика и енергийна терапия за:

Констатиране чрез измерване на наличието или липсата на вредни външни енергийни влияния върху човешкия организъм, като течащи подземни води, мрежа на Хартман и др.подобни, излъчвания от апаратура и съоръжения, наложени от хора и разни други.

Защита от вредни външни енергийни влияния чрез уникални в световен мащаб и мощни по действието си персонален защитник и психотронен защитник.

Създаване на многомерни програми за ликвидиране или неутрализиране на чуждородни паразитни енергии, импрегнирани в аурата, установяване на инграми и външни програми и тяхното неутрализиране, констатиране на пространствен дисбаланс на енергоинформационен двойник, на фините тела и тяхното балансиране и много други.

Определяне на моментното енергийно състояние на човек, енергийното състояние на неговите системи и органи и постигане на енергийно балансиране.

Локализиране на местоположението на енергийната събирателна точка на човешкия организъм и нейното правилно и безопасно препозициониране при необходимост.

Измерване на енергийното въздействие върху конкретен човек на храни, напитки, лекарствени препарати, билки, козметика и други.

Определяне на енергийната съвместимост на партньори в бизнеса, работодател- работник и други.

Енергийно обследване на жилища и офиси за течащи подземни води, мрежи на Хартман и др. подобни, електромагнитни и разни други негативни енергии и тяхното неутрализиране.

Персонализиране на енергийните дисбаланси и предлагане на строго индивидуални подходи за енергийно балансиране.

Разни други, чрез идентифициране на дълбоките причини и тяхната динамика, за енергийни дисбаланси и въвеждането им в нормално състояние.

Използваните апарати, махала, багети, радиестезични свидетели са произведени от инж. Валентин Маринов (http://radionicabg.com/).