Услуги

Прилагане на Универсална интегративна радиестезична методика за енергийна диагностика и енергийна терапия за:

Използваните апарати, махала, багети, радиестезични свидетели са произведени от инж. Валентин Маринов (http://radionicabg.com/).

Меню