Защитник за автомобили

Защитникът за автомобили също дублира част от функциите на персоналния защитник. В обхвата му познатите вече на защита се отнасят мрежа на Хартман и Кюри, геоложки разломи, течащи подземни води, част от вредните електромагнитни вълни включително и тези, излъчвани от самия автомобил и определени злонамерени вредни енергии от хора – различни видове магии. За разлика от персоналните защитници, които защитават персонално човека или живото същество, за което са направени и персонализирани, защитникът за автомобили защитава хората и другите живи същества, които са в автомобила, също и автомобила, като обикновен предмет на негативно въздействие.

Вижте останалите видове защитници: