Персонален защитник

Първият съзаден по време е Персоналният защитник, който е мощен личен защитник от част от електромагнитните вълни, мрежа на Хартман и Кюри, геоложки разломи, течащи подземни води и определени злонамерни енергийни атаки от хора – различни видове магии. Може да се използва за защита на хора и други същества. Този Персонален защитник, както и другите защитници, се персонализират, зареждат се еднократно, не се изтощават. Персонализирането означава, че ако защитникът бъде откраднат и не бъде унищожен, той ще продължи да работи за човека, за който е направен, а не за този, който го е откраднал.

Вижте останалите видове защитници: