Сграден защитник

Сградният защитник дублира част от функциите на персоналния защитник. В обхвата на защита се отнасят мрежите на Хартман и Кюри, геоложки разломи, течащи подземни води, някои вредни електромагнитни вълни и някои злонамарени вредни енергии от хора – магии. За разлика от персоналните защитници, които защитават персонално човека или живото същество, за което са направени и персонализирани, сградният защитник защитава хората и другите живи същества, които са в жилището, офиса, кабинета или друг вид помещение и самото помещение като предмет. При защита на сграда или помещение на повече от един етаж се защитава всеки етаж поотделно.

Вижте останалите видове защитници: