Е-психотронен защитник

Сведения за атаки  с психотронни оръжия съществуват от петдесетте години на 20 век. Обект на атаките е психиката на човека. Последствията са различни, като световъртеж, безсъние, необоснована тревожност  и други състояния с много тежки последствия за човека. Достъпът до подобна апаратура е улеснен чрез доставки по интернет и ниските цени. Тежестта на външни злонамерени енергийни въздействия се разширява с атаки с психотронни оръжия. В обхвата на защита на този защитник попада електромагнетизмът от изкуствени източници, вкл. 5G мрежата.

Предлаганият Е-психотронен защитник се комбинира отлично с Персоналния защитник.

Вижте останалите видове защитници: