Фирмен защитник

Всяко едно предприятие (фирма), като съвкупност от права и задължения, има собствена и уникална енергия. Не са редки случаите на злонамерени лица с цел разстройване на и неговия фалит. Отрицателните ефекти са забавяне или неизпълнение на плащания, неизпълнения на договори, текучество на персонала, злоупотреби, непостигане на поставени цели и други приоритети на бизнеса. При внимателен анализ на дейността на предприятието не се регистрират отклонения от нормалната търговска практика, но въпреки всичко неуспехите продължават. Тук логиката е отстъпила място на зловредната енергия. Това означава, че е време да защитим предприятието от негативните енергии чрез фирмен защитник.

Вижте останалите видове защитници: