Финансово равновесие

Хармонизаторът „Финансово равновесие“ е създаден да балансира определените от Вселената и реално получаваните доходи.

Това не е средство за привличане на финансови средства!

Хармонизаторът уравновесява, нещо определено индивидуално за нас и реалността. Нека получаваме това, което ни е отредено.

Хармонизаторът е индивидуален. Не може да се преотстъва и работи само за човекът, за когото е направен!

Цената включва и процедурите по балансиране на отредените ни доходи и реално получаваните. Препоръчително е веднъж годишно или при необходимост да се прилагат тези процедури.

Носителят на хармонизатора „Финансово равновесие“ се съхранява вкъщи. Въжможно е да го носите със себе си, въпреки че това не е необходимо.

Вижте останалите видове защитници: