Положителни емоции

Помощникът „Положителни емоции“ е създаден с цел да увеличава нашата енергетика въз основа излъчване на честотите на 18 броя положителни емоции и състоянието „Благоденствие“. Много често сме жертва на отрицателни емоции, които намаляват нашия енергиен стастус. Този помощник ще неутрализира действието на негативните за нас емоции и ще поддържа висока енергетика от излъчване на честотите на положителни емоции. Всички излъчваните честоти са в строго определен формат.

Помощникът „Положителни емоции“ ще ни подкрепя докато достигнем до критично мислене и преодоляване на проблемите, породили отрицателните емоции. Необходимо ни е критично мислене с последващи действия, а не положително мислене по принцип. Положителното мислене само по себе си може да ни отклони от реалността.

Помощникът е индивидуален. Не може да се преотстъва и работи само за човекът, за когото е направен.

Носителят на помощникът „Положителни емоции“ се съхранява вкъщи. Въжможно е да го носите със себе си, въпреки че това не е необходимо.

Вижте останалите видове защитници: