Микро и макро елементи

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО!

Човешкият организъм е многомерен и се нуждае от енергията на множество елементи и техните комбинации за поддържането му. С помощникът „Микро и макро елементи“ ще се поддържа количеството и качеството на необходимите за нормалното функциониране на нашите енергийни системи енергии, на необходимите ни елементи и техните комбинации. Всичко в организма ни е в определени минимални и максимални граници. Целта на този помощник е да балансира микро и макро елементите и техните комбинации в споменатите граници.

Помощникът е индивидуален. Не може да се преотстъва и работи само за човекът, за когото е направен.

Носителят на помощникът „Микро и макро елементи“ се съхранява вкъщи. Въжможно е да го носите със себе си, въпреки че това не е необходимо.

Вижте останалите видове защитници: