Многофункционален диск

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ДИСК

Енергизиращ диск с лазерно изписани числови кодове и символи, както и такива, вградени в самия диск по специална технология.

Многофункционалният диск е единственият такъв с общо действие, което оказва благоприятно влияние върху целия организъм. Чрез специално подбрани кодове и фигури, той е мощно средство за неутрализиране на вредни излъчвания от храни, напитки, козметика, накити и много други. Заедно с изчистването на вредни енергии, дискът зарежда поставените върху него предмети. Специфичното е, че той въздейства на хора, животни и растения. Енергията на диска действа, когато предметите са поставени върху него, или чрез поставяне на снимка с изображението надолу. Може да се използа за зареждане на съответния защитник – персонален или друг. Дискът увеличава количеството на отрицателни аеройони в помещението.

Изработен от неръждаема стомана, с диаметър 16,5 см.

Цена: 60 лв.

Вижте останалите видове защитници: